Pierwszy chór przy parafii  w Pępowie  powstał w 1945 roku.  Założycielem był ówczesny proboszcz  ks. Alfons Kasior. W różnych okresach czasu liczba chórzystów to wzrastała, to zmniejszała się. Zmieniali się również dyrygenci, a chór nieustannie trwał.  Największy rozkwit chóru przypada na lata 60. ubiegłego stulecia, kiedy to dyrygentem był ks. kanonik Teodor Lerch. Za dyrygentury księdza Lercha pępowski chór brał udział w licznych imprezach występując na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Po roku 1980 chórem kierowała siostra Daria Symonowicz, która była dyrygentem chóru przy parafii świętej Jadwigi w Pępowie przez ponad 20 lat. Ponadto dyrygentami chóru byli Florian Cieśliński, Kujat, Tokarski, Stanisław Buchwald, Świątek.
i terażniejszość
Chór mieszany „Continuo” kontynuuje tradycje Pępowskiego śpiewania. Od roku 2005 pod nazwą "Continuo"  która  symbolizuje  podtrzymywanie  i kontynuację tradycji śpiewu chóralnego na terenie pępowskiej gminy oraz parafii.  Chór liczy obecnie 40  członków, których jednoczy chęć śpiewu, pasja, często tradycja. Warto wspomnieć, że wśród chórzystów jest wiele osób związanych od pokoleń ze śpiewem chóralnym. Członkami chóru są mieszkańcy gminy Pępowo  różnych profesji począwszy od uczniów,  przedsiębiorców, rolników, studentów,  nauczycieli, urzędników a na emerytach skończywszy.
Próby chóru odbywają dwa razy w tygodniu. Są to osobne próby głosów męskich i głosów żeńskich, a także próby łączone całego chóru. Głosy męskie zazwyczaj spotykają się we wtorki, natomiast głosy żeńskie w czwartki. Próby trwają około 2 godzin, a zaczynają się o godzinie 19.
Pępowski chór „Continuo” wykonuje utwory kompozytorów polskich i zagranicznych, pieśni religijne, ludowe, biesiadne i patriotyczne. Śpiewa  a capella lub z towarzyszeniem organ.
JSN Fidem template designed by JoomlaShine.com